Dnevne Arhive voće

Kalemljenje voćaka na "spavajući pupoljak"

Kalemljenje na pupoljak

U rasadničkoj proizvodnji najekonomičnije je kalemljenje očenjem na spavajući pupoljak, pa se zato i najviše preporučuje za proizvodnju voćnih sadnica. Pod normalnim uslovima, okalemljeni pupoljci do proljeća naredne godine ne počinju razvitak u mladare, pa se zato ovaj način kalemljenja i naziva “spavajući pupoljak”. Pošto kod raznih voćnih podloga ranije ili kasnije prestaje mezgra, odnosno odvajanje kore od drveta, nije istovremeni …

Opširnije

Kalemljenje voća-Vrijeme i uputstva

Osnovni uvjeti za uspješno kalemljenje voća Najbitniji uvjet uspješnog kalemljenja voća je da se kore podloge i fidema dodiruju na što većoj površini. Zatim, potrebno je  da su podloga i fidem – plemka kompatibilne, tj. podudarne jedna sa drugom (npr. jabuka na divlju jabuku, kruška na divlju krušku ili dunju, i sl.). Puno je veći postotak primanja kada je podloga …

Opširnije